نحوه پرورش و نگهداری سهره

  • روش های نگهداری از سهره

    روش های صحیح نگهداری و پرورش سهره 🐦

    قفس سهره سهره در قفسی با ابعاد قفس قناری شاداب تر از قفس های کوچک و معمول خواهد بود. در قفس بزرگ می توان از سهره جوجه نیز گرفت. در هنگام تولیدمثل پرنده ماده بین ۳ تا ۷ تخم می گذارد که تخم ها به رنگ سف

    ادامه مطلب..
دکمه بازگشت به بالا